ANBI-gegevens

Naam van de organisatie: stichting Sinterklaas in Leiden (SIL)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 8531 25 569

Contactgegevens: jeffrey@sinterklaasintochtleiden.nl

 De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

 • Vacant, voorzitter en productie
 • Niels Wille, penningmeester en sponsoring
 • Roy Zitman; secretaris en sponsoring
 • Jeffrey Glasbergen; coördinatie vrijwilligers en productie
 • Harmen Wolf; coördinatie vrijwilligers

Er zijn verschillende hulptroepen die het bestuur van de stichting ondersteunen:

 • Commissie ‘Optocht en middagprogramma pieten”
 • Commissie “Podia en optredens”
 • Commissie "Media en PR"
 • Sponsorcommissie
 • Schminkteam
 • Pepernotenmanagement
 • en vele vrijwilligers die geen onderdeel uitmaken van een commissie maar die ook onmisbaar zijn.

Beloningsbeleid: de bestuurs- en commissieleden doen de werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd. Gemaakte onkosten – exclusief reiskosten – kunnen worden vergoed.

Jaarverslag 2014

Financieel SIL verslag 2013

Beleid 2015 - 2017

 Het financieel jaarverslag van de intocht van 2014 & 2015 volgt binnenkort.

Facebook Facebook

Sinterklaas in Leiden heeft ook een eigen Facebookpagina. Neem snel een kijkje!

Sint in Leiden op Facebook »

Twitter

De Stichting Sinterklaas in Leiden is actief op Twitter. Volg ons en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes!

Volg Sinterklaas in Leiden op Twitter »

Help mee! Help mee!

Sinterklaas in Leiden is op zoek naar vrijwilligers, donateurs en sponsors! Wil je meer weten over onze organisatie neem dan contact op!

Meer informatie over de ANBI-status »