ANBI-gegevens

Naam van de organisatie: stichting Sinterklaas in Leiden (SIL)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 8531 25 569

Contactgegevens: jeffrey@sinterklaasintochtleiden.nl

 De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

  • Jeffrey Glasbergen, voorzitter, productie en coördinatie vrijwilligers
  • Niels Wille, penningmeester en sponsoring
  • Denise Heppener; interim secretaris

Er zijn verschillende hulptroepen die het bestuur van de stichting ondersteunen:

  • Commissie ‘Optocht en middagprogramma pieten”
  • Commissie “Podia en optredens”
  • Commissie "Media en PR"
  • Sponsorcommissie
  • Schminkteam
  • Pepernotenmanagement
  • en vele vrijwilligers die geen onderdeel uitmaken van een commissie maar die ook onmisbaar zijn.

Beloningsbeleid: de bestuurs- en commissieleden doen de werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd. Gemaakte onkosten – exclusief reiskosten – kunnen worden vergoed.

Jaarverlsag 2015

Jaarverslag 2014
 + Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2013

Beleid 2015 - 2018

 Het financieel jaarverslag van de intocht van 2014 & 2015 volgt binnenkort.

Facebook Facebook

Sinterklaas in Leiden heeft ook een eigen Facebookpagina. Neem snel een kijkje!

Sint in Leiden op Facebook »

Pakjesbootdagen

flyer_2017.jpg

Help mee! Help mee!

Sinterklaas in Leiden is op zoek naar vrijwilligers, donateurs en sponsors! Wil je meer weten over onze organisatie neem dan contact op!

Meer informatie over de ANBI-status »